၃လ၉ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့ရှိနိုဗိုတယ်ဟော်တယ်တွင် အသင်းကြီးနှင့်ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီနှင့်ပြည်ပကုမ္ပဏီများပူးပေါင်း၍ သဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုလိုက်သည်။
ထိုစာချုပ်သည်မြန်မာလူမျိုးများဂျပန်နိုင်ငံတွင် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရေးပိုမိုရရှိရန်အတွက် အသင်းကြီးနှင့်မြန်မာနိုင်ငံရှိကုမ္ပဏီများ ဂျပန်နိုင်ငံရှိကုမ္ပဏီများပူးပေါင်း၍သဘောတူလုပ်ဆောင်ရန်အတွက်ဖြစ်သည်။အသီးသီးသောအဖွဲများမှကိုယ့်စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ကို အသုံးချ၍အောက်ပါလုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံလုပ်သားများပိုမိုစေလွတ်နိုင်ရေးနှင့် အတူအဆင့်မြှင့်တင်နိုင်သောလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ကိုရရှိနိုင်ရန်ကြိုးစားအားထုတ်သွားမည့်ဆောင်ရွက်ချက်ဖြစ်သည်။

– ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့်အဖွဲ့
အလုပ်သမားစေလွတ်ရေးကုမ္ပဏီ
အလုပ်သမားရှာဖွေရေးကုမ္ပဏီ
အလုပ်သမားရှာဖွေရေးနှင့်စေလွတ်ရေးကုမ္ပဏီ(ဂျပန်နိုင်ငံ)
အသေးစားငွေချေးလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီ

Myanmar-Japan SEDA

Virtue International Co., Ltd.

High Castle Co., Ltd.

Tokio Investment Co, Ltd.

Yangon Education Center

Farmers Economic Upgrade Co.,Ltd.

– သတင်းအစီအစဉ်

– ထိုနေ့ပုံရိပ်များ