Myanmar NGO

トピックス

ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၌အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းကူညီပံ့ပိုးေပး(KOBE SEDA)

KOBE SEDA သည္ရန္ကုန္တြင္ရွိေသာ႐ုံးခြဲ ICRAFT Co.,Ltd (Kobeshi,chuoku)၏ ေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈျဖင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၌အလုပ္လုပ္ကိုင္ခ်င္ေသာျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားကိုကူညီပံ့ပိုးေပးသည္။ -ကြန္ျပဴတာစေသာနည္းပညာတကၠသိုလ္မ်ားမွဘြဲ႕ရလူငယ္မ်ားအားဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္အလုပ္အကိုင္မိတ္ဆက္ကူညီေပးျခင္း၊ -ဂ်ပန္ဘာသာစကားသင္တန္းေက်ာင္းအားမိတ္ဆက္ေပးျခင္း၊အခ်ိန္ပိုင္အလုပ္ရွာေဖြေပးျခင္း၊ -အလုပ္သမားပို႔လြတ္ကုမၸဏီ၊အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေပးေသာကုမၸဏီႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေပးျခင္း၊ -ျမန္မာႏိုင္ငံတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားအားျပည္တြင္းျပည္ပ(ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ)အင္တန္းရွစ္ေလ့က်င့္သင္တန္းသားလက္ခံေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း၊ -ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ေရာက္ရွိလာေသာေက်ာင္းသား၊အလုပ္သမားမ်ားအားအေဆာင္ရွာေဖြေပးျခင္း၊ -ေလယာဥ္စရိတ္၊ေက်ာင္းစရိတ္မ်ားအတြက္ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းျခင္း၊ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးခ်ီးျမႇင့္ျခင္း၊ စသည္ျဖင့္ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးသည္။

ျမန္မာ-ဂ်ပန္ခ်စ္ၾကည္ေရးေအာက္ေမ့ဖြယ္အခမ္းအနားက်င္းပ

၂၀၁၉၊မတ္လ၁၆ရက္ ၁၀ရက္ (စေနေန႔)၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္းဂ်ပန္သခ်ႋဳင္းထဲမွာက်ေနာ္တို႔ျမန္မာံ-ဂ်ပန္ခ်စ္ၾကည္ေရးေအာက္ေမ့ဖြယ္ဝန္ေဆာင္မႈကိုျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ဂ်ပန္ Soto Yakuoji ၊ Tanaka Kiyomoto ယဇ္ပုေရာဟိတ ၄ပါးကို ဖိတ္ေခၚခဲ့ၿပီး ဂ်ပန္စစ္ေသလြန္ေသာသူတိုံ႔၏ ဝိညာဥ္မ်ား ေအာက္ေမ့ဖြယ္အခမ္းအနားကိုက်င္းပခဲ့သည္။  – အခမ္းအနားအစီအစဥ္ ၁ ။ အဖြင့္စကား ၂ ။ ေအာက္ေမ့ဖြယ္စကား ၃ ။ အသံတိတ္ဆုေတာင္းပဌနာ ၄ ။ ဓမၼသီခ်င္း ၅ ။ အေမႊးနံ႔သာ ၆ ။ ဂ်ပန္ကိုယ္စားလွယ္ႏႈတ္ဆက္ျခင္း ၇ ။ အဆိုပါေအာက္ေမ့ဖြယ္၏ယဇ္ပုေရာဟိတ္ကေနစကားမ်ား ၈ ။ အပိတ္စကား အခမ္းအနားသို႔တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ျမန္မာမ်ား ႏွင့္ ဂ်ပန္မ်ား ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ – သတင္းအစီအစဥ္ ထိုေန႔ပုံရိပ္မ်ား  

လူသားအရင္းအျမစ္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုပြဲ

၃လ၉ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိႏိုဗိုတယ္ေဟာ္တယ္တြင္ အသင္းႀကီးႏွင့္ျပည္တြင္းကုမၸဏီႏွင့္ျပည္ပကုမၸဏီမ်ားပူးေပါင္း၍ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုလိုက္သည္။ ထိုစာခ်ဳပ္သည္ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အေရးပိုမိုရရွိရန္အတြက္ အသင္းႀကီးႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ားပူးေပါင္း၍သေဘာတူလုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ျဖစ္သည္။အသီးသီးေသာအဖြဲမ်ားမွကိုယ့္စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ကို အသုံးခ်၍ေအာက္ပါလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကိုပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံလုပ္သားမ်ားပိုမိုေစလြတ္ႏိုင္ေရးႏွင့္ အတူအဆင့္ျမႇင့္တင္ႏိုင္ေသာလူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ကိုရရွိႏိုင္ရန္ႀကိဳးစားအားထုတ္သြားမည့္ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ျဖစ္သည္။ – ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သည့္အဖြဲ႕ အလုပ္သမားေစလြတ္ေရးကုမၸဏီ အလုပ္သမားရွာေဖြေရးကုမၸဏီ အလုပ္သမားရွာေဖြေရးႏွင့္ေစလြတ္ေရးကုမၸဏီ(ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ) အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္းကုမၸဏီ ・Myanmar-Japan SEDA ・Virtue International Co., Ltd. ・High Castle Co., Ltd. ・Tokio Investment Co, Ltd. ・Yangon Education Center ・Farmers Economic Upgrade Co.,Ltd. – သတင္းအစီအစဥ္ – ထိုေန႔ပုံရိပ္မ်ား      

PAGETOP
Copyright © Myanmar Japan SEDA All Rights Reserved.